۲ روز آموزش به سبک انجمن هماتولوژی اروپا
(10 امتیاز بازآموزی و امتیاز EBAH)

پیام رییس سمینار

 همکاران ارجمند

 

بیش از 20000 تالاسمی ماژور و متوسط ثبت شده و ثبت نشده در ایران وجود دارد که لزوم توجه بیشتر به تشخیص، درمان صحیح و به موقع و پیشگیری از عوارض بیماری را آشکار می نماید. سمینار دو روزه " تازه های آموزشی تالاسمی" برای دستیابی به این هدف با حضور سخنرانان بین المللی خارجی پروفسور طاهر و پروفسور کاپلینی و سخنرانان برجسته داخلی برگزار می گردد و امید است که با حضور پر رنگ شما همکاران ارجمند و با معرفی موارد نادر و پیچیده و بحث و تبادل نظر گروهی به غنای هرچه بیشتر علمی این سمینار افزوده شود. قطعا حضور فعال شما در بحث های پیش رو کمک بزرگی به پیشبرد گاید لاین های صحیح درمانی تالاسمی خواهد نمود.

این سمینار با همکاری مالی و معنوی انجمن هماتولوژی اروپا (EHA)، انجمن خون و سرطان کودکان ایران و واحد بیماریهای خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با میزبانی مرکز تحقیقات هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می گردد. پیشاپیش به دلیل کاستی های احتمالی پوزش می طلبم و امیدوارم که در مدت اقامت در شهر فرهنگ و هنر و ادب، لحظات زیبا و خاطرات دلنشینی تجربه کنید.

 

رییس سمینار

دکتر مهران کریمیوب سایت انگلیسی

جهت بازدید از صفحه اصلی سمینار در وب سایت انجمن هماتولوژی اروپا (EHA) به آدرس www.ehaweb.org/meetings/tutorial-iran مراجعه فرمایید.